Izpēte un stratēģija


Saņemot klienta uzdevumu, mēs izvirzām galveno darba mērķi. Atkarībā no vēlamā mērķa, veicam padziļinātu izpēti, analizējam dažādu avotu datus, imitējam situācijas, organizējam fokusgrupu intervijas un pielietojam citus tirgus izpētes paņēmienus. Balstoties uz izpēti, izdarām secinājumus un izveidojam rekomendācijas. Dažkārt, pamatojoties uz izpētes laikā gūto informāciju un faktiem, sākotnējo mērķi nākas mainīt, bet, ja tirgus ir atvērts un citi faktori atbilst, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ķeramies klāt turpmākajam darbam.

Balstoties uz veikto izpēti, veidojam jau detalizētu plānu, kā ar pieejamajiem resursiem sasniegt visu iesaistīto pušu mērķi.


#analīze #anketēšana #intervēšana #slēptais pircējs #mārketinga plāns #pārdošanas plāns #reklāmas kampaņu stratēģija #personāla kvalifikācijas paaugstināšana #resursu piesaiste #attīstības plāns
PĒDĒJIE VEIKUMI:
SAZINIES AR MUMS
(+371) 26 331384